Afoto Xs 768px Hadline
Mozsi Major
Családi gazdaság kategória

A Mozsi Major története hivatalosan 2011-ben kezdődött az őstermelői vállalkozás alapításával, de azt jócskán megelőzte egy éveken át tartó útkeresés, személyiségfejlődés. Mozsgai József okleveles állattenyésztő mérnökként végezett a Kaposvári Egyetemen, majd ugyanitt kereskedelmi menedzseri másoddiplomát szerzett. Sellyén, egy ormánsági községben született kereskedő családban. Már gyermekkorában erősen kötődött a környező tájhoz és vadvilághoz – így adta magát, hogy természetközeli szakmát válasszon a kereskedelmi vonal mellé. A diploma átvétele után, a 2000-es évek elején romokban volt a mezőgazdaság, ezért a kereskedelmi vonalon indította el életpályáját. Tíz évet élt Budapesten nagyvállalatok kereskedelmi csapatában dolgozva. Mindvégig átmeneti megoldásnak tekintette ezt az utat, kereste a kiugrási lehetőséget. A rohanó nagyvárosi élet magával hozta azokat a hátrányokat, amelyek sürgették az életmódváltást, ekkor dőlt el, vissza az alapokhoz, előröl kell kezdeni mindent! Volt a család tulajdonában Ormánságban 30ha használaton kívüli legelő, 10ha-t hozzá lehetett bérelni, húsmarha tartásra kiválóak az adottságok. A gondolat fonalán elindulva meglátogattak pár tenyésztőt. Tudták, nem árualapot, hanem tenyészállatot szeretnének nevelni – a terület nagysága is erre volt alkalmas gazdaságilag. A látogatások után 2011 május közepén egy éjjel megszületett a döntést: irány haza! 2011 júniusa már Sellyén érte Józsefet és párját, Lillát, szénagyűjtés közben. Megkezdték a Mozsi Major alapjainak lerakását. Abban az évben nem indult fiatal gazda pályázat, a következőben pedig már kicsúsztak a korhatárból, így saját erőből kellett mindent elkezdeni. József szülei a területtel és a karámépítéshez szükséges faanyaggal hozzájárultak a kezdetekhez. 15 pedigrés üszővel és egy tenyészbikával kezdték meg a tenyésztést. Az alapelképzelés az volt, hogy a rossz hírű, vad limousin fajtát ha a számára előnyös természeti környezetben és természetes építőanyagok felhasználásával kialakított infrastruktúrában tartják, csökkenthetők lesznek a stresszfaktorok, így elérhető lesz a szelíd limousin álomképe. Ezért a major téli szálláshelyét úgy alakították ki, hogy északról erdő zárja el a téli szelektől, nyugatról pedig kazlak határolják. Így szélvédett, délről benapozott szálláshelyeket alakítottak ki. A karámrendszer és az épületek helyben kitermelt akácból, legelőtisztításból származó égerdeszkákból épültek. Kialakításukra jellemző, hogy az állatok igényei határozzák meg elhelyezésüket, formájukat. Ez az állat szemszögéből való gondolkodásmód végigköveti a korcsoportok kialakítását, elhelyezését, takarmányozását, de még az egészségügyi kezelő rendszer kialakítását is, egyben biztosítja a fenntartható, természetközeli gazdálkodásmódot. A természetes anyagok használata miatt az épületekben nincsenek zajok, természetes a felületek érintkezése az állatokkal. Nincsenek hideg, rideg, sérülésre hajlamosító felületek. Ebből a szemléletből következik, hogy állataikat nem gépekkel szolgálják ki. Nincs takarmánykiosztó kocsi, sem bálabontó-almoló gép. Állataikat kézi almozással, etetéssel látják el, így közvetlen kapcsolat alakul ki a gondozó és az állatok között. Ebben a technológiai környezetben hárman látják el a szaporulattal együtt már 80 egyedre nőtt állatállományt. Idő közben igazolódni látszik az elképzelés, hogy az ország eldugott szegletében az Ormánságban tudnak valami újat mutatni, új színt hozni a magyar állattenyésztésbe, a limousin fajta tenyésztésébe. Tenyészállataik dobogós helyezéseket érnek el a szakmai versenyeken, a közösségi médiában olyan nagyságú a követőtáboruk, hogy el lehet mondani: a popkultúra részévé tették a húsmarhatartást. Az általuk nevelt tenyészbikák nevükre hallgatva, kézszelíden kerülnek ki a gazdaságból úgy, hogy a legmagasabb szintű genetika mellett a használhatósági elvárásoknak - gulyakészség, legelőkészség, lábszerkezet, villanypásztor ismeret - messzemenően megfelelnek. Minden egyes, a majorban nevelkedett tenyészbika élete és fejlődése 12 hetes koráig honlapjukon visszakereshető - fotókkal, mérési eredményekkel dokumentáltan. Új, mondhatni úttörő utakon járnak. Állatszeretet, természetszeretet, szenvedély és a környezettel szembeni alázat, tisztelet jellemzi a Mozsi Major gazdálkodását amellett, hogy a legmodernebb technológiákat használják a tenyésztésben (genom vizsgálatok, célpárosítás) és a marketingben (pr, közösségi marketing) egyaránt. József és Lilla közös szenvedélyévé vált a limousin tenyésztés és büszkék arra, hogy mindezt a tenyésztési szinvonalat igazi farmgazdaság, családi kisgazdaság keretében tudják művelni, ahol mindenhez érteni kell és mind szellemi, mind fizikai téren teljes embert igényel a gazdálkodás. Mindezt a tudást amit tanulmányaik során és gyakorlati tapasztalatukból szereztek, a Húsmarha Szeminárium sorozat szervezésével, előadásokon, online média felületeken egyaránt szívesen átadják az érdeklődő gazdatársaknak. Szenvedéllyel, állatszeretettel, tisztelettel a természeti környezet iránt sikerre lehet vinni a magyar állattenyésztést kis családi gazdaságban is – ennek hirdetője és követője a Mozsi Major.

FŐTÁMOGATÓ: GROUPAMA® Biztosító
Kategória támogató:
Szakmai partner:
Közönségdíj támogató:
Pénzügyi partner:
Támogatók: